Obhájený bronzový klastrový certifikát excelentnosti pre Biterap, 2018-2020 Defended bronze cluster certificate of excellence for Biterap, 2018-2020

Európska iniciatíva excelentnosti klastrov nám udelila Bronzový certifikát excelentnosti klastra. Certifikát je v prílohe tohto príspevku. Sme radi, že sme opakovane dokázali splniť náročné kritéria Európskej iniciatívy. Prvý… Read more “Obhájený bronzový klastrový certifikát excelentnosti pre Biterap, 2018-2020 Defended bronze cluster certificate of excellence for Biterap, 2018-2020”