Pozvánka na Valné zhromaždenie UKS Invitation to the General Assembly of the Union of Clusters of Slovakia

Dovoľte nám pozvať Vás na Valné zhromaždenie Únie klastrov Slovenska, ktoré sa uskutoční dňa 20.8.2019 v Bratislave na Trnavskej ceste 100 (v kancelárii SIEA) v poobedňajších hodinách po stretnutí so… Read more “Pozvánka na Valné zhromaždenie UKS Invitation to the General Assembly of the Union of Clusters of Slovakia”