Príprava na náročné podmienky rastu klastra a systém bezpečnosti. Adoption to the cluster growth and security system conditions

Rast klastra a jeho transformácia do oblasti bio ekonómie v rámci zelenej ekonomiky bude vyžadovať nárast komunikácie, výmeny dát, spracovania informácií. Táto skutočnosť bude vyžadovať, aby vedenie… Read more “Príprava na náročné podmienky rastu klastra a systém bezpečnosti. Adoption to the cluster growth and security system conditions”

Zahájený proces recertifikácie klastra na Bronzový certifikát. Biterap launched the recertification process again.

Klaster Biterap má ambíciu rozvíjať svoje aktivity na podporu rozvoja regiónov. Pracujeme na vypracovaní stratégie zameranej na podporu ekonomického rozvoja v regióne v kontexte biohospodárstva a vytvárania… Read more “Zahájený proces recertifikácie klastra na Bronzový certifikát. Biterap launched the recertification process again.”