Príprava na náročné podmienky rastu klastra a systém bezpečnosti. Adoption to the cluster growth and security system conditions

Rast klastra a jeho transformácia do oblasti bio ekonómie v rámci zelenej ekonomiky bude vyžadovať nárast komunikácie, výmeny dát, spracovania informácií. Táto skutočnosť bude vyžadovať, aby vedenie… Read more “Príprava na náročné podmienky rastu klastra a systém bezpečnosti. Adoption to the cluster growth and security system conditions”

Zahájený proces recertifikácie klastra na Bronzový certifikát. Biterap launched the recertification process again.

Klaster Biterap má ambíciu rozvíjať svoje aktivity na podporu rozvoja regiónov. Pracujeme na vypracovaní stratégie zameranej na podporu ekonomického rozvoja v regióne v kontexte biohospodárstva a vytvárania… Read more “Zahájený proces recertifikácie klastra na Bronzový certifikát. Biterap launched the recertification process again.”

Obhájený bronzový klastrový certifikát excelentnosti pre Biterap, 2018-2020 Defended bronze cluster certificate of excellence for Biterap, 2018-2020

Európska iniciatíva excelentnosti klastrov nám udelila Bronzový certifikát excelentnosti klastra. Certifikát je v prílohe tohto príspevku. Sme radi, že sme opakovane dokázali splniť náročné kritéria Európskej iniciatívy. Prvý… Read more “Obhájený bronzový klastrový certifikát excelentnosti pre Biterap, 2018-2020 Defended bronze cluster certificate of excellence for Biterap, 2018-2020”