Členovia / Members

 1. AGRO Jedľové Kostoľany    
 2. ALVIOM a. s.
 3. B Group s.r.o. Bratislava
 4. Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska Fakulta v Košiciach 
 5. Farma Stráň JK, s.r.o.    
 6. Finesoft s.r.o.  
 7. Informity n.o.
 8. Intesoft a.s. 
 9. KPMG Slovensko spol s.r.o.
 10. Netpoint, a.s. 
 11. RP System, s.r.o. 
 12. Secam Slovakia, s.r.o.  
 13. STROJPOL – M, s. r. o. 
 14. Urbárske lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo Jedľové Kostoľany 
 15. Združenie vlastníkov pozemkov v Jedľových Kostoľanoch