Členovia / Members

 1. AGRO Jedľové Kostoľany    
 2. ALVIOM a. s.
 3. Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska Fakulta
 4. Farma Stráň JK, s.r.o.    
 5. Finesoft s.r.o.  
 6. Intesoft a.s. 
 7. Kontax s.r.o.
 8. Netpoint, a.s. 
 9. RP System, s.r.o. 
 10. Secam Slovakia, s.r.o.  
 11. Slovenská technická univerzita, Fakulta Informácií a Informačných technológií
 12. STROJPOL – M, s. r. o. 
 13. Urbárske lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo Jedľové Kostoľany 
 14. Združenie vlastníkov pozemkov v Jedľových Kostoľanoch

Prijímanie nových členov združenia BITERAP

Vážený záujemca o členstvo v Združení

Ďakujeme za váš záujem o členstvo v záujmovom združení právnických osôb BITERAP a Váš záväzok presadzovať zodpovedné, udržateľné a environmentálne postupy smerom k zelenej ekonomike na báze informácií. Vyplňte, prosím, formulár žiadosti, kotrý si možete stiahnuť na konci tejto kapitoly
Odporúčame Vám, prečítať si pre úplné pochopenie poslania združenia, webovú stránku BITERAP na adrese https://clustercollaboration.eu/cluster-organisations/biterap